De mens als belangrijkste kapitaalgoed

De mens als belangrijkste kapitaalgoed

Als werkgever in Heerenveen investeren wij in onze omgeving door actief betrokken te zijn bij lokale activiteiten, culturele evenementen en sportverenigingen. Daarnaast werken wij samen met alle stakeholders. Wij streven ernaar samen te werken met lokale ondernemers met een actieve bijdrage aan de branchevereniging.

bottom

SW-werkvoorzieningsschap

Wasserij De Blinde besteedt een deel van haar productiewerkzaamheden uit aan een SW-werkvoorzieningsschap. Daarnaast hebben wij afspraken met gemeente en instellingen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten integreren bij Wasserij De Blinde. De mens zien wij als ons belangrijkste kapitaal, zonder goede mensen zijn er geen bedrijven. Wij staan onder andere voor:

 

  • Stimuleren van de onderlinge samenwerking en plezier in het werk. Medewerkers zijn trots op de familiebedrijven waar ze werken. Dit resulteert in een hoge productiviteit, laag verloop en laag ziekteverzuim, veel jubilea en saamhorigheid
  • Werven en aannemen van goed opgeleid en gemotiveerd personeel
  • Het voeren van een actief Arbobeleid in samenwerking met de ondernemingsraad gericht op het voorkomen van ongevallen en laag houden van verzuim
  • Open cultuur, bedrijfsvoering, (medezeggenschap)
  • Het voeren van structureel werkoverleg met alle medewerkers
  • Een inspirerende werkomgeving