Aantoonbare milieuprestaties bij duurzaam ondernemen

Aantoonbare milieuprestaties bij duurzaam ondernemen

Wasserij De Blinde streeft in toenemende mate naar een goede en aantoonbare milieuprestatie door beheersing van de effecten van de activiteiten, producten en diensten op het milieu in overeenstemming met het milieubeleid en milieudoelstellingen.

bottom

Gecertificeerd

Wasserij De Blinde is gecertificeerd volgens het milieu-managementsysteem NEN EN ISO 14001. Ook participeren wij aan de MJA-3 afspraak en verplichten ons hiermee tot het behalen van energiereductiedoelstellingen. Wij hebben duurzaamheidscriteria (milieu en sociale criteria) opgesteld voor het inkopen van producten/diensten en maken zodoende gebruik van onze invloedssfeer om ook anderen te stimuleren duurzaam te ondernemen. Wij streven onder andere naar:

  • Continu optimaliseren van de wasprocessen door hergebruik van waswater en besparen van energie
  • Afvalstoffenscheiding, hergebruik van bijvoorbeeld badhanddoeken die niet meer inzetbaar bij horecaklanten, maar nog prima inzetbaar zijn bij dierenasiels en saneringsbedrijven
  • Inkoop van linnen bij betrouwbare ketenpartners
  • Energiezuinige machines die continu worden gemonitord op energieprestatie (MJA / EEP)
  • Inzicht in eigen CO2 uitstoot (footprint) en reductie door energiebesparing
  • Zoeken naar schone productiemethodes met minimale belasting van water, grond, bodem, lucht